/***bing yahoo**/ /***google mastertool***/ Máy thổi khí Longtech LT 080 | MÁY THỔI KHÍ LONGTECH
Powered by Blogger.

Máy thổi khí Longtech LT 080

Máy thổi khí Longtech LT 080
Máy thổi khí Longtech LT 080

Thông số kỹ thuật máy thổi khí LT 080


TYPERPMCông suất :Qs (m3/min)              Áp lực:  PRESSURE(mmAq)                     Động cơ:La(kW)
1000mmAg2000mmAg3000mmAg4000mmAg5000mmAg6000mmAg7000mmAg8000mmAg
m3/hLam3/hkwm3/hkwm3/hkwm3/hkwm3/hkwm3/hkwm3/hkw
LT-0808503.24m3/h1.12172.2m3/h2.14152.4m3/h3.08133.8m3/h3.94117m3/h4.731025.4788.86.1576.86.79
10004.14m3/h1.32226.2m3/h2.52206.4m3/h3.62187.8m3/h4.63171m3/h5.571566.44142.87.24434.47.99
11505.04m3/h1.51280.2m3/h2.9260.4m3/h4.16241.8m3/h5.33225m3/h6.42107.4196.88.33184.89.19
13005.94m3/h1.71334.2m3/h3.27314.4m3/h4.71295.8m3/h6.02279m3/h7.242648.37250.89.41238.810.39
14506.84m3/h1.91388.2m3/h3.65368.4m3/h5.25349.8m3/h6.72333m3/h80.083189.33304.810.5292.811.58


Đường đặc tính áp lực của máy thổi khí LT 080


Độ ồn của máy thổi khí LT 080

0 nhận xét:

Post a Comment