/***bing yahoo**/ /***google mastertool***/ Máy thổi khí Longtech LT 125 | MÁY THỔI KHÍ LONGTECH
Powered by Blogger.

Máy thổi khí Longtech LT 125

Máy thổi khí Longtech LT 125
Máy thổi khí Longtech LT 125

Thông số máy thổi khí Longtech LT 125

TYPERPMCông suất: Qs(m3/h)           Áp lực (mmAq)         Động cơ :La(kW)
1000mmAg2000mmAg3000mmAg4000mmAg5000mmAg6000mmAg7000mmAg8000mmAg
m3/hkwm3/hkwm3/hkwm3/hkwm3/hkwm3/hkwm3/hkwm3/hkw
LT-125750617.42.59565.24.96517.27.13472.89.1243510.97399.612.67366.614.2633915.74
900761.43.11708.65.95660.68.55616.810.95578.413.1654315.21510.617.11482.418.89
1050904.83.638526.94804.69.98760.212.77721.815.35686.417.7465419.97626.422.04
1200688.84.159967.9394811.490314.59865.817.55830.420.28797.422.82769.825.18
13501192.24.661139.48.921091.412.831047.616.421009.219.74973.822.81941.425.67913.828.33
15001335.65.181283.49.911235.414.25119118.241153.221.931117.825.351084.828.521057.231.48

Đường đặc tính áp lực của máy thổi khí Longtech LT 125Độ ồn của máy thổi khí Longtech LT 125
0 nhận xét:

Post a Comment

Chứng nhận Đại Lý

MÁY THỔI KHÍ (Công suất)

Tổng số lượt xem trang