/***bing yahoo**/ /***google mastertool***/ Máy thổi khí Longtech LT 200 | MÁY THỔI KHÍ LONGTECH
Powered by Blogger.

Máy thổi khí Longtech LT 200

Máy thổi khí Longtech LT 200
Máy thổi khí Longtech LT-200

Thông số kỹ thuật máy thổi khí Longtech LT-200
TYPERPMCông suất: Qs(m3/h)            Áp lực: PRESSURE(mmAq)                     Động cơ: La(kW)
1000mmAg2000mmAg3000mmAg4000mmAg5000mmAg6000mmAg7000mmAg8000mmAg
m3/hLam3/hLam3/hLam3/hLam3/hLam3/hLam3/hLam3/hLa
LT-2006001020.64.84935.49.27902.413.32852.617.06931.820.51775.823.7174426.68718.829.45
7501360.86.051297.211.581242.616.651192.821.32115225.64111629.641084.233.36105936.82
90017017.271637.413.91582.819.98153325.591492.230.771456.235.571424.440.031399.244.18
10502041.28.481977.616.22192323.321873.229.851832.435.891796.441.491764.646.71739.451.55
12002381.49.692317.818.532263.226.652213.434.122172.641.022136.647.422104.853.37207958.91
13502721.610.9265820.852603.429.982553.638.382512.846.152476.853.35244560.042419.866.27
15003061.812.112998.223.172943.633.312899.242.65285351.28281759.282785.266.71276073.64
Đường đặc tính áp lực của máy thổi khí Longtech LT 200Độ ồn của máy thổi khí Longtech LT 200


0 nhận xét:

Post a Comment