/***bing yahoo**/ /***google mastertool***/ Máy thổi khí Longtech LT 350 | MÁY THỔI KHÍ LONGTECH
Powered by Blogger.

Máy thổi khí Longtech LT 350

Máy thổi khí Longtech LT 350
Máy thổi khí Longtech LT 350
Thông số kỹ thuật máy thổi khí Longtech LT 350


TYPERPMCông suất: Qs(m3/h)        Áp lực: PRESSURE(mmAq)         Động cơ:La(kW)
1000mmAg2000mmAg3000mmAg4000mmAg5000mmAg6000mmAg7000mmAg8000mmAg
m3/hLam3/hLam3/hLam3/hLam3/hLam3/hLam3/hLam3/hLa
LT-350600733828.57706251.29684673.82664296.956468118.16318141.86168161.66018187.7
700869433.34841859.84820286.137998113.17824137.87674165.47524188.57374219
8001005038.1977468.39955898.439354129.39180157.490301898880215.48730250.2
9001140642.861113076.9410914110.710710145.410536177.110386212.610236242.310086281.5

Đường đặc tính áp lực của máy thổi khí longtech LT 350


Độ ồn của máy thổi khí Longtech LT 350


0 nhận xét:

Post a Comment